MJERILA
IZDVOJENO
NAJČEŠĆA PITANJA
Što za mene znači ugradnja novog sustava za raspodjelu topline?

Ugradnjom čitavog sustava za raspodjelu topline ravnomjerno će se podijeliti potrošnja prema stvarno utrošenoj energiji. Na taj način utječe se na racionalno korištenje energije svakog korisnika.

Hoću li plaćati više ili manje račune za grijanje?

Račun će biti adekvatan potrošnji. Cilj je smanjiti potrošnju ,a time i račune.
U većini slučajeva računi su bitno manji (do 30% u odnosu na prijašnje račune), ako su stvoreni preduvjeti: ugradnja i pravilno namještanje termostatskog ventila, balasiranje mreže, racionalno raspoređeno korištenje energije grijanja tijekom cijelog dana.
Rezultati mogu biti i suprotni, što je opet dobro jer upozorava korisnika na promjenu ponašanja kojim on sam može utjecati na potrošnju odnosno smanjiti račun.

Činjenica:
Smanjenjem temperature za samo jedan stupanj,
smanjujemo potrošnju 6-7%!

Tko očitava vrijednosti na uređajima i kako ?

Očitavanje obavlja tvrtka s kojom su stanari potpisali ugovor o nabavi, ugradnji, održavanju sustava i očitavanju, za sljedećih 10 godina eksplatacije i koja šalje podatke lokalnom distributeru toplinske energije.

Kakav je postupak ugovaranja?

Cijena koštanja opreme i ugradnje te očitavanja po grijaćem tijelu, dogovara se s tvrtkom koja preuzima radove i s kojom stanari potpisuju ugovor. Ponuda se daje nakon detaljnog pregleda zgrade (kotlovnice, grijaćih tijela, instalacija grijanja i tople vode).
Potpisivanjem ugovora započinju radovi.

Što ako moj susjed ne želi ugraditi razdjelnik topline,
kako će se to odraziti na moj tj. njegov račun?

Preporuka je da na sustav odluči više od 80% stanara kako bi raspodjela bila pravedna. Ukoliko neki od stanara ne pristanu na ugradnju, donesen je dodatak Pravilniku o načinu raspodjele i obračun toplinske energije, gdje se takvi stanari destimuliraju. Postupak obračuna obavlja se na prijašnji način po kvadraturi, uz korektivni faktor 2 puta (ili više) povećanje obračuna kao destimulativni faktor.

Člankom 50. st. 2. Zakona o tržištu topl. energije propisana je novčana kazna od 10.000 -50.000 kn za krajnjeg kupca (stanara), ako ne ugradi uređaje za regulaciju odavanja topline i uređaje za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije (razdjelnik topline) ili uređaje za mjerenje potrošnje toplinske energije (kalorimetre) u svoju samostalnu uporabnu cjelinu, sukladno članku 33. ovog Zakona, odnosno ne ugradi ih u propisanom roku sukladno članku 52. ovog Zakona.

Moram li ugraditi razdjelnik i do kojeg roka?

Izvadak sa službenih stranica HEP toplinarstva:

Zbog usklađivanja s propisima Europske unije, točnije s Direktivom 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti, te kako bi se uveo pravedniji način raspodjele troškova za isporučenu toplinsku energiju, Zakonom o tržištu toplinske energije (NN 80/13) je propisano da se u sve stambene/poslovne prostore spojene na zajedničko mjerilo moraju ugraditi elektronički razdjelnici topline ili mjerila toplinske energije i termostatski radijatorski ventili.

Rokovi do kojih se ovi uređaji trebaju ugraditi su:

  • najkasnije do 31. prosinca 2015. za zgrade koje imaju više od 70 stambenih/poslovnih prostora
  • najkasnije do 31. prosinca 2016. za zgrade koje imaju više od 2, a manje od 70 stambenih/poslovnih prostora.

Također, do navedenih rokova je propisana i obavezna ugradnja termostatskih radijatorskih ventila, uređaja kojima se regulira temperatura prostorija u kojima se nalaze ogrjevna tijela (radijatori).

Što ako se uređaj pokvari, kome prijaviti kvar ?

Odražavanje sustava kao i popravak obavlja firma s kojom ste sklopili ugovor.

Zašto ne čekati s ugradnjom?

Obzirom na kratak zakonski rok ugradnje te ponude i potražnje, može se očekivati povećanje cijena opreme i ugradnje sustava za raspodjelu topline od strane izvođača. Na taj način gubite vrijeme i novac te mogućnost pravilnog odabira izvođača i opreme.