MJERILA
IZDVOJENO
MJERILA ZA TOČAN OBRAČUN POTROŠNJE

Omogućuju vam plaćanje računa po stvarnoj potrošnji i u konačnici uštede.
Uštede su moguće uz adekvatne tehničke renovacije dosadašnjih sustava i odgovorno ponašanje prema energiji i potrošnji vode pojedinca u stambenim jedinicama.

Uređaji daju očitane podatke, na temelju kojih korisnik dobiva račun.

Mjerila mogu biti za mjerenje potrošnje:

A - Toplinske energije za GRIJANJE (unutarnjih prostora ili potrošne tople vode)

  • razdjelnik toplinske energije
  • kalorimetar

B - Vode

  • vodomjer
    • za hladnu ili toplu vodu
    • sa radijskim, M-bus ili impulsnim modulom
    • podžbukni, nadžbukni
Mjerila za obračun potrošnje topline za grijanje

RAZDJELNIK TOPLINSKE ENERGIJE

je uređaj koji se postavlja na vaše grijače tijelo (npr.radijator) te na osnovu razlike temperature na grijačem tijelu i temperature prostora mjeri emisiju radijatora. Na taj način omogućuje mjerenje i raspodjelu toplinske energije za svako grijače tijelo posebno, tj. za svaku stambenu jedinicu posebno.

Saznajte više...

KALORIMETAR

KALORIMETAR je mjerilo potrošnje toplinske energije koje se ugrađuje na glavni povratni ili polazni vod grijanja. Na osnovu količine protoka i razlike temperature vode u polaznoj i povratnoj cijevi grijanja daje podatke o potrošenoj toplinskoj energiji, vaše stambene jedinice. Ugradnja ovisi o tehničkim preduvjetima, svi radijatori u jednoj stambenoj jedinici moraju biti spojeni na jedanu cijev za dolaz i jednu za povrat toplinske energije. Često je to slučaj u stanovima sa jednocijevnim sistemom cijevnog razvoda grijanja.

Saznajte više...

VODOMJERI 

VODOMJERI su uređaji koji na osnovu protoka vode očitavaju potrošnju. Mogu očitavati potrošnju hladne i potrošne tople vode. Mogu biti mehanički ili elektronički, podžbukni ili s nadžbuknim načinom ugradnje. Očitavaju se direktno s uređaja ili sustavima daljinskog očitavanja.

Saznajte više...

DOWNLOAD