MJERILA
IZDVOJENO
RAZDJELNICI TOPLINE
RAZDJELNIK TOPLINSKE ENERGIJE
je uređaj koji se postavlja na vaše grijače tijelo (npr.radijator), te na osnovu razlike temperature na grijačem tijelu i temperature prostora mjeri emisiju radijatora.Na taj način omogućuje mjerenje i raspodjelu toplinske energije za svako grijače tijelo posebno,tj,za svaku stambenu jedinicu posebno.
U kojem slučaju se preporuča ugradnja razdjelnika toplinske energije?

Razdjelnici utroška topline se upotebljavaju u slučajevima kada ne možemo izvesti mjerenje utroška toplinske energije mjerillima topline tzv. kalorimetrima (njih koristimo u slučajevima kada je dovod strojarskih instalacija do stanova individualan horizontalnim cijevnim razvodom). Većina starijih višestambenih zgrada takve uvjete nema nego prevladavaju vertikalni cijevni razvodi pri čemu vertikale cjevovoda prolaze kroz više stanova.

Razdjelnici utroška topline su uređaji koje montiramo neposredno na radijatore. Njima točno pratimo koliko topline smo utrošili u određenom razdoblju. Obzirom da smo dobili točne podatke možemo plaćati manje nego pri obračunu paušalima po kvadratnom ili kubičnom metru stana što su bili prethodni modeli obračuna potrošnje toplinske energije prije uvođenja razdjelnika.

Upotreba razdjelnika u Hrvatskoj je zakonska obaveza,propisana Zakonom o tržištu toplinske energije koji propisuje da se do kraja 2015. trebaju ugraditi u sve zgrade:

  • najkasnije do 31. prosinca 2015. za zgrade koje imaju više od 70 stambenih/poslovnih prostora
  • najkasnije do  31. prosinca 2016. za zgrade koje imaju više od 2, a manje od 70 stambenih/poslovnih prostora.

---

Iskustva pokazuju da korisnici samo postavljanjem razdjelnika i sa dosljednim praćenjem utroška mogu lako uštedjeti od 20-25 % troškova za toplinsku energiju. Ugradnjom razdjelnika topline obračun utroška topline vrši se prema stvarnoj potrošnji.
Sam razdjelnik topline ne štedi energiju, samo očitava potrošnju.

Za manje račune potrebno je napraviti:

  • adekvatnu rekonstrukcijom na sustavu centralnog grijanja višestambene zgrade
  • promjeniti dosadašnje navike suvlasnika višestambenih jedinica u racionalno korištenje toplinske energije

Iskustva pokazuju da korisnici samo postavljanjem razdjelnika i sa dosljednim praćenjem utroška mogu lako uštedjeti od 20-25% troškova za toplinsku energiju.

DOWNLOAD