MJERILA
IZDVOJENO
REDOSLIJED POSTUPAKA PRI UGRADNJI RAZDJELNIKA TOPLINE
  • Međusobni dogovor suvlasnika koji su spojeni na zajedničko mjerilo toplinske energije ‐ najmanje 80% suvlasnika mora biti suglasno da se u njihove stambene/poslovne prostore ugrade razdjelnici
  • Suvlasnici odabiru ovlaštenu tvrtku koja će ugraditi razdjelnike
  • Suvlasnici donose pisanu Odluku o ugradnji razdjelnika
  • Predstavnik suvlasnika podnosi zahtjev HEP‐TOPLINARSTVU d.o.o. za izdavanje suglasnosti na Odluku o ugradnji razdjelnika
  • HEP‐TOPLINARSTVO d.o.o. izdaje pisanu suglasnost na Odluku o ugradnji razdjelnika – ukoliko su zadovoljeni svi tehnički uvjeti
  • Odabrana tvrtka izvodi ugradnju razdjelnika
  • Predstavnik suvlasnika upućuje HEP‐TOPLINARSTVU d.o.o. pisani dopis da su razdjelnici ugrađeni
  • HEP‐TOPLINARSTVO d.o.o. dostavlja predstavniku suvlasnika na potpis prijedlog Odluke o načinu raspodjele i obračunu troškova isporučene toplinske energije
  • Predstavnik suvlasnika vraća HEP‐TOPLINARSTVU d.o.o. popisanu Odluku o načinu raspodjele i obračunu troškova isporučene toplinske energije
  • HEP‐TOPLINARSTVO d.o.o. započinje raspodjelu i obračun u skladu s potpisanom Odlukom o načinu raspodjele i obračunu troškova isporučene toplinske energije